Organisaties die we getraind hebben

Bij het Martini Ziekenhuis Groningen is samen met een kernteam een programma opgesteld voor ongeveer 200 medewerkers waarbij patiëntveiligheid centraal staat. In voorjaar 2018 start het kennismakingprogramma waarin het Gedeeld Situatie Bewustzijn wordt toegelicht en behandeld. Daarin start de “0”-meting in de cockpit simulator waarin deelnemers worden geobserveerd op hun eigen handelen, de samenwerking in het team en het bewustzijn van omgeving en situatie.

Bij Leaseweb hebben alle medewerkers (ongeveer 250) een module gevolgd in de cockpit simulator waarin oa oordeelvorming, effectieve communicatie en besluitvorming in teams is toegelicht en geoefend. Daarnaast volgt het middel management (ongeveer 50) een MD programma waarin persoonlijke en interpersoonlijke effectiviteit centraal staat.

Lees hier de review van Leaseweb

In het HAGA hebben ruim 200 medewerkers het CRM-programma doorlopen. Er is gestart met een kennismakingprogramma en een kernteam die het programma, mbv waarderend onderzoek, mede heeft vormgegeven. Het traject wordt afgesloten met een Train de Trainer programma waardoor de CRM (crew resource management) filosofie kan worden geborgd in de organisatie.

Lees hier de review van Haga ziekenhuis

Kustwacht Nederland heeft de afgelopen jaren een professionaliseringsprogramma opgezet voor haar operationele afdeling. De organisatie is verbonden aan de nautische en aeronautische wereld en werkt met veel partners in een netwerkorganisatie.

Lees hier de review van de kustwacht

In een adviestraject is met een kernteam (specialisten, verpleegkundigen en managers) een passend programma ontwikkeld. OK teams zijn bekend gemaakt met een aantal CRM begrippen. Er is gekeken naar communicatie en samenwerking. Verder worden belangrijke veiligheidsthema's onderzocht en getraind.

Lees hier de review van het Albert Schweitzer ziekenhuis

In het Rivierenland hebben zowel de OK als de afdeling Kind & Jeugd het CRM programma (crew resource management training) doorlopen. Tijdens de kennismakingsdagen hebben deelnemers interactief kennis gemaakt met de begrippen oordeelsvorming, effectieve communicatie en besluitvorming. Bij diverse observaties (oa in een cockpit simulator) is gelet op de rolverdeling en het uitwisselen van informatie. Inmiddels wordt een cyclus gevolgd waarbij verder wordt ingegaan op een aantal CRM begrippen en, adhv eigen ingebrachte casuïstiek, intervisies worden gehouden.

Lees hier de review van het Rivierenland Ziekenhuis

Op deze trainingsdagen zijn achtergronden van het CRM programma besproken en is geobserveerd bij een aantal oefeningen. Er is een aantal scenario's uitgevoerd waarbij de complexiteit steeds werd opgevoerd. Hierbij varieerde het aantal brandhaarden en slachtoffers. Alle oefeningen zijn zowel in het team als individueel geëvalueerd.