Organisaties die we getraind hebben

Vanuit de deelnemers horen we unaniem dat de dag fantastisch is. Ze leren er onwijs veel van en vinden het een indrukwekkende training.

Wederom complimenten!

Richard Hamaker
HR Business Partner

Leaseweb Global B.V.

Yes Human Factors organiseerde voor de medewerkers van AET Europe een fantastische dag die in het teken stond van ‘Just Culture’ en het creëren van TOP teams. Gestoeld op jarenlange ervaring en gebaseerd op de wetenschap inspireerde Jean-Pierre ons met veel praktijkvoorbeelden en leuke games. Onze medewerkers, afkomstig van tenminste tien verschillende landen en culturen, leerden en voelden het belang van een open en eerlijke cultuur en hoe we als AET TOP teams kunnen creëren.

Kortom: grote waardering voor de training. Passend bij het motto van ons bedrijf dat oplossingen biedt voor digitaal vertrouwen in de maatschappij; “AET, Building Trust”.

Collin en Wido

AET EUROPE

"Hoe krijg je verandering in een bedrijfscultuur waardoor de prestaties verbeteren? Op inspirerende wijze vertelde Jean-Pierre ons daarover op een landelijke dag bij Rijkswaterstaat. Hij putte daarbij uit zijn ruime ervaring bij de luchtmacht en burgerluchtvaart. Aan de hand van praktijkervaringen liet hij zien hoe belangrijk het is om een transparante cultuur te creëren (een just culture) waardoor je ECHT weet hoe de prestaties zijn en waar het verbeterpotentieel zit. Daarbij maakte hij veel gebruik van anekdotes en interactie met de deelnemers. Jean-Pierre heeft een goed verhaal met een boodschap gebracht. Top!"

Arnoud van der Valk

Sr. expert vastgoed en infrastructuur
Rijkswaterstaat

“Super training met effectieve balans in wisseling theorie en praktijk. De inhoud van de interactieve sessies was mooi geplooid rond onze verwachtingen van en wensen voor deze training. Een absolute aanrader”

Rob Schoenmaker

Director Heavy Marine Transport
Boskalis Offshore Energy Division

Bij het Martini Ziekenhuis Groningen is samen met een kernteam een programma opgesteld voor ongeveer 200 medewerkers waarbij patiëntveiligheid centraal staat. In voorjaar 2018 start het kennismakingprogramma waarin het Gedeeld Situatie Bewustzijn wordt toegelicht en behandeld. Daarin start de “0”-meting in de cockpit simulator waarin deelnemers worden geobserveerd op hun eigen handelen, de samenwerking in het team en het bewustzijn van omgeving en situatie.

Bij Leaseweb hebben alle medewerkers (ongeveer 250) een module gevolgd in de cockpit simulator waarin oa oordeelvorming, effectieve communicatie en besluitvorming in teams is toegelicht en geoefend. Daarnaast volgt het middel management (ongeveer 50) een MD programma waarin persoonlijke en interpersoonlijke effectiviteit centraal staat.

Lees hier de review van Leaseweb

In het HAGA hebben ruim 200 medewerkers het CRM-programma doorlopen. Er is gestart met een kennismakingprogramma en een kernteam die het programma, mbv waarderend onderzoek, mede heeft vormgegeven. Het traject wordt afgesloten met een Train de Trainer programma waardoor de CRM (crew resource management) filosofie kan worden geborgd in de organisatie.

Lees hier de review van Haga ziekenhuis

Kustwacht Nederland heeft de afgelopen jaren een professionaliseringsprogramma opgezet voor haar operationele afdeling. De organisatie is verbonden aan de nautische en aeronautische wereld en werkt met veel partners in een netwerkorganisatie.

Lees hier de review van de kustwacht

In een adviestraject is met een kernteam (specialisten, verpleegkundigen en managers) een passend programma ontwikkeld. OK teams zijn bekend gemaakt met een aantal CRM begrippen. Er is gekeken naar communicatie en samenwerking. Verder worden belangrijke veiligheidsthema's onderzocht en getraind.

Lees hier de review van het Albert Schweitzer ziekenhuis

In het Rivierenland hebben zowel de OK als de afdeling Kind & Jeugd het CRM programma (crew resource management training) doorlopen. Tijdens de kennismakingsdagen hebben deelnemers interactief kennis gemaakt met de begrippen oordeelsvorming, effectieve communicatie en besluitvorming. Bij diverse observaties (oa in een cockpit simulator) is gelet op de rolverdeling en het uitwisselen van informatie. Inmiddels wordt een cyclus gevolgd waarbij verder wordt ingegaan op een aantal CRM begrippen en, adhv eigen ingebrachte casuïstiek, intervisies worden gehouden.

Lees hier de review van het Rivierenland Ziekenhuis

Op deze trainingsdagen zijn achtergronden van het CRM programma besproken en is geobserveerd bij een aantal oefeningen. Er is een aantal scenario's uitgevoerd waarbij de complexiteit steeds werd opgevoerd. Hierbij varieerde het aantal brandhaarden en slachtoffers. Alle oefeningen zijn zowel in het team als individueel geëvalueerd.