Wij geloven in een rechtvaardige cultuur waarin mensen niet worden afgerekend op fouten maar worden beloond voor de voortdurende inspanning om te leren en verbeteren.

Filosofie 

De mens is feilbaar. Iedereen maakt fouten. Fouten maken is net zo normaal als adem halen. 

De uitdaging is om deze fouten op te vangen voor het fataal afloopt. Deze fouten kun je binnen het “systeem” opvangen met behulp van technische middelen, ondersteunende processen en protocollen, maar zeker ook door maximaal gebruik te maken van je team. 

In een lerende organisatie focus je op wat er fout is gegaan, waarom het fout is gegaan en hoe het in de toekomst kan worden voorkomen. Wie het fout heeft gedaan blijft dan buiten beschouwing, tenzij er sprake is van nalatigheid of opzet. Dus leren van wat er fout is gegaan en, nog beter, je voldoende realiseren waarom het bijna altijd goed gaat…

Leiderschap betekent in die cultuur niet weten en zeggen hoe het moet maar ook, onder druk, maximaal gebruik maken van alle kennis en middelen die je op dat moment ter beschikking staan. Gebruik van teamintelligentie.

Co creatie 

YES werkt intensief samen om tot duurzame resultaten te komen. Wij stellen samen met u een programma op dat aansluit bij uw specifieke behoefte. Van advies en training tot en met tijdelijke nazorg. Wij verzorgen complete trainingsprogramma's die gericht zijn op het verhogen van de veiligheid voor uw klanten en uw medewerkers.