Crew resource management training


Crew resource management trainingDe crew resource management training (CRM-I opleiding) van YES Human Factors is een interactieve instructeurs training voor het verbeteren van de operationele samenwerking in de luchtvaart en in de medische wereld. Kennis, vaardigheden en inzichten uit de training zijn direct toepasbaar in jouw werk als CRM Instructeur en ook in de dagelijkse operatie.

 

Crew resource management training voor operationele samenwerking in gezondheiszorg & Luchtvaart


Crew Resource Management is belangrijk in elk operationeel beroep omdat:

  1. Samenwerking verhoogt de betrokkenheid van alle collega’s.
  2. Meer betrokkenheid verhoogt de intrinsieke motivatie en daarmee ook de wil om de prestatie op een hoog peil te houden.
  3. Daardoor wordt een hoge mate van VEILIGHEID gewaarborgd en de PRODUCTIVITEIT verhoogd.

Crew resource managementEen Crew Resource Management Instructeur informeert operationele bemanningen en bespreekt alle mogelijke samenwerkingsaspecten (de verhouding tussen de individuen, systemen, omstandigheden en taken).

Hij maakt gebruik van interactieve lesmethoden, bijvoorbeeld met (ingebrachte)voorbeelden en oefeningen over hoe een team concreet werkt.

Vakbekwaam 


De crew resource management training van YES Human Factors stelt je in staat om vakbekwaam te trainen en voldoet aan de vigerende EASA regelgeving (ref. AMC3 ORO.FC.115 Crew resource management training (CRM)).

De training bestaat uit twee gedeeltes: Teaching & Learning en Human Factors. Het is mogelijk om deze cursus als geheel te doen of in delen.

Initial CRM-I:

Hoewel de cursus in principe voor iedereen toegankelijk is, stelt EASA aanvullende kwalificatie eisen om als crew resource management trainer te mogen optreden (AMC 3 ORO.FC.115). Houders van een TRI of FI aantekening mogen het teaching & learning gedeelte overslaan. Gezien de specifieke aandacht op CRM gebied, groepsdynamica en (inter-)persoonlijk bewustzijn is het echter aan te bevelen ook deze module te volgen.

Refresher CRM-I:

Het Human Factors gedeelte is ook toegankelijk voor CRM-instructeurs die een driejaarlijkse refresher training willen volgen.

Opzet crew resource management training

Dag 1: Introduction, Planning and Learning

De Introductie begint met de “waarom” vraag, de student staat centraal, hoe begeleid je de student naar zijn doel?

Pas als je dat weet kan je een planning gaan maken, zowel vanuit het perspectief van de student als de wens van de organisatie en dat alles binnen het raamwerk van de regelgeving.

Mensen verschillen, iedereen heeft zijn eigen voorkeur om kennis tot zich te nemen en vaardigheden te ontwikkelen. Er zijn echter ook een groot aantal overeenkomsten. Als we weten hoe het leren plaatsvindt, kunnen we onze lessen optimaal inrichten.

Teaching, Assessment and Feed Back Met de ervaring van dag 1 gaan we nu zelf les geven. Verschillende methodes, gebruik van hulpmiddelen en het faciliteren van oefeningen en discussies komen aan bod. De kandidaten beoordelen elkaar en leren op een constructieve wijze feedback te geven.

Shared Situational Awareness and Threat and Error Management

Shared Situational Awareness is nodig, vooral bij kritische operaties, om tot een optimaal en veilig besluit te komen en daarnaar te handelen. Shared Situational Awareness betekent dat jij en je team hetzelfde beeld hebben van wat er aan de hand is om daarmee tot een gedragen besluit te komen.

In deze module leer je over de valkuilen van oordelen, hoe je effectief onder druk communiceert en hoe je, met je team, tot een onderbouwde beslissing komt.

Wanneer je Threat and Error Management toepast, herken en erken je potentiële bedreigingen en benoem je deze. Je bepaalt samen een strategie (mitigatie) zodat de veiligheidsmarges verruimd worden en de kans op fouten vermindert.

In deze module leer je wat bedreigingen en fouten zijn en hoe je deze kunt beheren om calamiteiten te voorkomen en / of de schade te minimaliseren.

Automation and Human Performance Limitations

Automatisering is een waardevol ontwerp kenmerk in de luchtvaart. Het vermindert de werklast van flight crew en vergroot dus hun duurvermogen. Er is echter vastgesteld dat er een keerzijde is aan automatisering, de "hand"-vaardigheden van flight crew kunnen minder worden. Er kan een Automation Dependency ontstaan.

In deze module wordt Automation vanuit verschillende perspectieven bekeken. Er worden praktische inzichten en operationele mogelijkheden aangeboden om de toegevoegde waarde van automatisering volledig te benutten en tegelijkertijd de nadelen op hetzelfde niveau aan te pakken.

Human Performance Limitations, zeker we hebben beperkingen: stress, vermoeidheid en zelfgenoegzaamheid zijn een integraal onderdeel van ons beroep. Aan de andere kant hebben we ook de unieke CAPACITEIT om met talloze situaties om te gaan!

In deze module bekijken we hoe we onze eigen prestaties en die van ons team kunnen verbeteren om die capaciteit te optimaliseren.

Leadership, Group Dynamics and Culture

De Human Factor wordt steeds belangrijker in het complexe dagelijkse leven en bij het beheersen van (crisis) situaties. Om leiderschap effectief te laten zijn, moet je kennis hebben van groepsdynamiek en beschikken over stijlflexibiliteit, zowel in normale als in abnormale of zelfs noodsituaties.

Met deze module wordt inzicht in deze materie gegeven op het gebied van operaties, training en veiligheid. We zullen kennis verschaffen over stijlflexibiliteit, dominant en niet-assertief gedrag en hiërarchie gradiënten.

Luchtvaartmaatschappijen werven piloten van over de hele wereld, ongeacht nationaliteit of cultuur. Als de licentie wordt geaccepteerd door EASA of de lokale CAA en de beoordeling is goed verlopen zal hij of zij binnen dat bedrijf trainbaar zijn volgens de veilige standaard.

CRM (crew resource management) is een slecht exportproduct vanwege de culturele verschillen. Dit is van belang voor onderwijs, opleiding en examinering. Er is geen standaard onderwijsmethode die effectief is voor alle culturen.

In deze module kijken we naar verschillen in nationale cultuur, welke invloed dat heeft op de bedrijfscultuur en hoe de veiligheidscultuur kan worden geoptimaliseerd. We zullen kennis en inzichten verschaffen om hier als CRM instructeur flexibel mee om kan gaan. Deze informatie kan ook waardevol zijn voor de collega’s TRI/TRE en de organisatie leiding.