Persoonlijke effectiviteit

In deze module gaan we het effectieve gedrag van een manager op een interactieve manier onderzoeken. We kijken naar situationeel leiderschap, resultaten behalen en tijd- workload management.

Op basis van verschillende stellingen zullen we een persoonlijke leiderschapsscan uitwerken die helpt bij het inzichtelijk maken van sterke en zwakke punten.

Time- en workload management

Naast de bekende kwadrant waarin urgentie en belangrijkheid van taken tegen elkaar worden uitgezet wordt aandacht besteed aan “significantie”. Een “trade off” tussen activiteiten die op de kortere of langere termijn iets gaan opleveren.

Delegeren

Delegeren is een “long term strategy”. Deelnemers krijgen handvatten aangereikt om op een verantwoorde en effectieve wijze te delegeren.

Invloed, macht en politiek

Macht en politiek is overal. “Deal with it” zeggen wij altijd. Wat is er nodig om in een politieke organisatie resultaten te behalen? Hoe krijg je de organisatie mee in jouw plannen? Welke invloed heb je en hoe kun je die inzetten?

Wat is je persoonlijke strategie? Je leert op een integere manier beïnvloeden (think win-win!).

Leiderschap

Wat kun je goed en wat behoeft aandacht? Wanneer ben je effectief of juist ineffectief? Hoe flexibel ben je in je leiderschapsstijl? Met het model van Quinn doen we, aan de hand van stellingen, een leiderschapsscan. Je brengt je eigen profiel in beeld en kunt die vergelijken met andere deelnemers. Wat kun je van elkaar leren? Waar ligt de synergie in je team?

Met de uitkomst ontwikkelt elke deelnemer een persoonlijk ontwikkelingsplan.