Interpersoonlijke effectiviteit

We grijpen terug op inzichten uit de eerste 2 modules. In deze module wordt persoonlijke effectiviteit in de juiste context geplaatst. We brengen stakeholders en hun belangen in kaart.

Je krijgt gereedschap in handen om weerstand te bieden aan verzet, conflicten en tegenstrijdige belangen. Je leert je, vaak beperkte, impact op een positieve manier te gebruiken.

Belanghebbenden en hun belangen

Ondanks dat je als organisatie een gemeenschappelijke ambitie hebt is er vaak sprake van sub-optimalisatie. We brengen belanghebbenden, hun belangen en mogelijke tegenstrijdige belangen in kaart.

Het hanteren van conflicten

Sommige conflicten zijn persoonlijk (interne conflicten) andere staan in relatie met de omgeving. Aan beiden wordt aandacht besteed. Herken je persoonlijke conflicten bij jezelf en bij anderen? Kun je die plaatsen en effectief reageren?

Welke strategie├źn kun je inzetten om een mogelijke tegenstrijdige belangen zo goed mogelijk te benaderen? Ook hier weer: wat is effectief.

Scenario management

Elke zichzelf respecterende organisatie heeft een plan (missie, visie en strategie), maar de wereld is veranderlijk. Hoe kunnen je jezelf voorbereiden op ontwikkelingen die onvoorspelbaar zijn maar waarvan je weet dat ze grote impact gaan hebben op jou, je afdeling en je organisatie?

Intervisie als methodiek

Intervisie is bij uitstek de manier om continu van elkaar te leren.

Deelnemers leren elkaar te coachen in de dagelijkse problematiek. Er wordt geleerd om oordelen uit te stellen en door middel van helpende vragen te ondersteunen bij persoonlijke casuïstiek.