Management & Human Factors

Menselijke factoren spelen een essentiële rol in een veilige en rechtvaardige cultuur waarin iedereen een rol van betekenis heeft.

Oordeelsvorming, effectief communiceren en besluitvorming

Hoe ontwikkel je een gemeenschappelijk beeld van “wat er aan de hand is” en “wat er moet gebeuren”?

Hoe kom je tot een oordeel? Hoe kan je hier met jouw omgeving op een effectieve wijze over communiceren en hoe kom je met je team tot een besluit waar iedereen achter kan staan. Hoe kan je jouw team inzetten om tot de beste resultaten te komen? Ook als het even spannend wordt.

De professionele ruimte

Hoe verhoud je je tot jouw gesprekspartner als je een inhoudelijke boodschap wil overbrengen?

Wat is de professionele ruimte waarin je je kan bewegen? Wat doe je met afwijkingen van de norm of met medewerkers die afspraken niet na (kunnen) komen?

Een rechtvaardige cultuur en het managen van fouten en bedreigingen

Voor ons is fouten maken net zo normaal als ademhalen…. Bijna nooit is er sprake van van opzet. Hoe ga je om met medewerkers die fouten maken? Hoe reageer je effectief op fouten en wat leer je er als organisatie van? (Just culture…)

Wat is een dreiging? Herken je dreigingen? Hoe kan je dreigingen opvangen en mitigerende maatregelen nemen en/of de schade beperken als het toch fout is gegaan?