Omgaan met conflicten

Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen methodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen. Het is een onopgeloste tegenstrijdigheid.

conflict

Wikipedia

In deze training brengen we verschillende belangen in jouw omgeving in kaart en onderzoeken we waar, soms schijnbare, tegenstrijdige belangen het werk onder druk zetten. We kijken naar jouw interne en externe conflicten en onderzoeken welke strategie het meest kan opleveren in verschillende situaties.

Download hier het volledige programma