Just Culture en Psychologische Veiligheid

De 2 aspecten, Just Culture en Psychologische Veiligheid zijn voor elke “High Reliability” organisatie, die zich bezighoudt met human factors en veiligheid, een vereiste.

justculture

“Speak up” gedrag is de nieuwe slogan die je wereldwijd in veel organisaties gaat horen. De visie houdt in dat ieder lid van een organisatie zich psychologisch veilig moet voelen om haar/zijn stem te gebruiken. Een vereiste hiervoor is een Just Culture. Een organisatiecultuur waar geen “naming, shaming and blaming” plaatsvindt. Een organisatie waarin iedereen zich durft uit te spreken over fouten en foutieve beslissingen. Ongeacht wie de fouten (bijna) maakt of wie (bijna) de verkeerde beslissing neemt.

Dit vereist aandacht en kennis van zaken. Op elk niveau van de organisatie. In deze module gaan we in op de principes van Just Culture en hoe men professioneel communiceert zodat het voor de gehele organisatie aanvaardbaar is wanneer het personeel zich assertiever opstelt.

Verder gaat het over eigenaarschap, professionele ruimte, het stellen van normen en waarden. Wijze van onderzoeken en rapporteren; wat, waarom en hoe zijn de vragen. De vraag wie wordt niet gesteld.

Download de folder inclusief programma