Professionele Intervisie

Intervisie is bij uitstek de manier om, als professionals, van elkaar te leren.

Deelnemers leren elkaar te coachen in de dagelijkse problematiek. Er wordt geleerd om oordelen uit te stellen, geen ongevraagd advies te geven en, door middel van helpende vragen, te ondersteunen bij persoonlijke casuïstiek.

professionele intervisie

In de intervisiebijeenkomsten van een halve dag worden, adhv actuele cases, ervaringen, gezichtspunten en ideeën met elkaar gedeeld en er worden persoonlijke vervolg- en verbeterstappen ingepland.

Intervisie verruimt je handelingsrepertoire zodat je als professional met meer energie en effectiever te werk kan gaan.

Bij voorkeur wordt vooraf een case rondgestuurd en een passende intervisiemethodiek gekozen in overleg met de facilitator. In deze cyclus brengt elke deelnemer één keer een case in.

De eerste bijeenkomst wordt spelregels met elkaar besproken en afgestemd, en geoefend met het stellen van helpende vragen.

Download hier het volledige programma