Fatigue, Workload, Stress, Afleiding, Focus

Deze 5 aspecten hebben afzonderlijk van elkaar en in combinatie met elkaar een negatieve invloed op de competentie en daarmee op de performance van ons.

 focus

Zware vermoeidheid heeft te maken met de kans dat men in slaap valt, daarom maakt men onderscheid tussen acute vermoeidheid en chronische vermoeidheid met alle gevolgen van dien. Bij workload wordt inzicht gegeven in welke aspecten van het werk tot last leiden en een mogelijk negatief gevolg hebben voor de veiligheid en efficiƫntie. In de module geven we inzicht in de verschillende redenen die leiden tot chronische stress en daarmee tot arbeidsongeschiktheid en of ziekteverzuim. Voor de aspecten afleiding en focus gaan we in op aandacht en waakzaamheid en monitoring. Leidinggevenden moet inzicht hebben in het verschil tussen waakzaamheid als competentie (tijd en taak) en hoe dat fatigue hier een negatieve invloed op heeft.

Dit alles met het doel het team optimaal te trainen, de werkomstandigheden te optimaliseren zodat fatigue, workload en stress geen negatief effect hebben op het werk.


Download hier het volledige programma