Excellent Onderhandelen - "Getting to Yes"

Een onderhandeling is een proces waarmee twee personen of groepen (de partijen) proberen om door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst te komen. De reden dat we onderhandelen is dat we proberen om iets te bereiken wat we anders niet zouden kunnen bereiken.

excellentonderhandelen

Het onderhandelingsproces bestaat uit een reeks van voorstellen en tegenvoorstellen. Wat is de beste aanpak als mensen onenigheid hebben?  In principe zal elk volgende bod dichter bij de wens van de andere partij liggen. De partijen geven steeds een beetje toe, totdat ze het eens worden.

Wikipedia

De Harvard stijl van onderhandelen, het zogenaamde principieel onderhandelen, scheidt de mensen van het probleem en zoekt gezamenlijk naar een win-win oplossing. Deze methodiek is ontwikkeld door met honderden onderhandelaars, rechters, militairen, politici etc, te spreken. Vanuit hun lessons learned is deze methode ontwikkeld. De inhoud van de training gaat over:

a. het probleem; onderhandelen over posities in plaats van over de belangen.

b. Hoe zoek je tot oplossingen in wederzijds belang.

c. Hoe stel je objectieve criteria op?

d. Omgaan met verschil in macht tussen beide partijen, met de harde onderhandelaar,

e. We behandelen vragen over hoe om te gaan met mensen, tactieken en macht.

Download hier het volledige programma