Adviestraject

Adviestraject

Tijdens dit traject wordt samen met een veiligheidsteam, met behulp van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek), een voor de organisatie passende, Human Factors veiligheidsprogramma opgesteld. Aandacht voor Human Factors  (HF) gaat immers verder dan alleen training.

Kennismakingsdag

Kennismakingsdag

Speciale aandacht voor de menselijke factor in risicovolle operaties. Tijdens deze dag maken deelnemers kennis met een belangrijk HF begrip: "gedeeld situatie bewustzijn".

Initiële CRM training

Initiële CRM training

In deze 2-daagse Crew Recourse Management (CRM) training maken deelnemers kennis met alle HF begrippen, oefenen ze vaardigheden en leggen ze de relatie met hun eigen werkpraktijk.

CRM recurrent training

CRM recurrent training

In de terugkerende vervolgtrainingen worden de belangrijkste begrippen als communicatie, complacency, stress, afleiding e.d. op basis van urgentie verder behandeld en geoefend.

Fly on the wall

Fly on the wall

Tijdens deze sessie wordt gekeken in hoeverre de HF training ook werkelijk in de praktijk wordt toegepast. The “fly on the wall” ondersteunt met opbouwende feedback en bespreekt de eventuele verbeterpunten en vervolgacties.

Intervisie

Intervisie

Tijdens de intervisiebijeenkomsten van een halve dag worden, adhv actuele cases, ervaringen, gezichtspunten en ideeën met elkaar gedeeld en vervolgstappen ingepland.

Train de trainer

Train de trainer

Interne trainers/begeleiders worden getraind op het gebied van Crew Resource Management, het begeleiden van intervisiebijeenkomsten en als “fly on the wall”.