Nieuwsbrief september (2019)


Conflicthantering

image002Angelica Molter is trainer bij YES Human Factors BV. Tijdens haar studie Strafrecht en Criminologie overleden kort na elkaar haar beide ouders. Ze stopte met haar studie en ging voor haar minderjarige zusje zorgen.

Tijdens de ziekte van haar ouders maakte ze kennis met de ziekenhuiswereld. Mede daarom stapte ze over naar de hbo-studie Medisch Maatschappelijk Werk. Hierin volgde ze later post-hbo-opleidingen om zich te specialiseren in traumagerelateerde stoornissen bij politiemensen. Ze liep stage bij de politie Dordrecht en schreef haar afstudeerscriptie over de consequenties van het spreekrecht voor slachtoffers en familieleden van misdrijven.

Tot 2002 was zij werkzaam in de staf van de korpsleiding van de politie. In dat jaar maakte ze de overstap naar het zelfstandig ondernemerschap. Via haar voormalige buurman en medeoprichter van YES Human Factors BV Han van der Meer werd ze procestrainer bij YES. “Ik was nauw betrokken bij de start van YES. Ik ben trainer van huis uit. Tijdens mijn werkzaamheden voor YES neem ik vooral de trainingen over conflicthantering voor mijn rekening. Daarnaast werk ik als praktijkondersteuner GGZ voor verschillende huisartspraktijken.”

Kritische besluitvorming

image001Waar mensen samenwerken worden besluiten genomen. Als de belangen groot zijn, wordt het besluit des te kritischer. De Lucht- en Ruimtevaart traint hier reeds 10-tallen jaren op.

Een effectief besluitvormingsproces kan, afhankelijk van de situatie, op verschillende wijzen worden ingevuld: soms d.m.v. overleg, soms democratisch, soms ook zeer autocratisch. Elk type besluitvorming heeft zijn voor- en nadelen.

Zolang het kan is het verstandig om gebruik te maken van alle informatie die binnen je team beschikbaar is. Ook als de tijd dringt. Dat leidt aantoonbaar tot betere uitkomsten. Dit type besluitvorming vraagt om een actieve houding van elk teamlid als het gaat om het identificeren en evalueren van mogelijke alternatieven. Ook de groepsdynamiek is van belang. Iedereen moet zijn zorgen kunnen uiten en voorstellen kunnen doen. Dominant of juist non-assertief gedrag werkt niet effectief. Gelijkwaardigheid, los van de formele en functionele hiërarchische verhoudingen, is niet altijd zo vanzelfsprekend als het lijkt.

In onze training in de B737-simulator wordt op speelse wijze duidelijk waar op de weg naar een optimaal besluit valkuilen liggen, hoe daarmee om te gaan en waar als team winst te behalen valt. Niet alleen in de cockpit en/of kritische situaties, maar ook in het dagelijkse professionele leven.

Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam

image003Het operatiecentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen maakte de afgelopen jaren kennis met Crew Resource Management. Dat gebeurde in samenwerking met YES Human Factors BV.

YES Human Factors BV nam het team van het operatiecentrum mee in de wereld van Shared Situational Awareness (gedeeld situatie bewustzijn), Just Culture en onderlinge communicatie-skills. Dr. Wouter Loef, Unithoofd OK/Anesthesie/Recovery Martini Ziekenhuis, vertelt over de ervaringen met YES. “Wat mij aanspreekt in de werkwijze van YES Human Factors BV is hun niet-instrumentele aanpak. Via hun training brengen ze juist de ontwikkeling op gang door met elkaar de ontdekkingsreis te maken. Hierdoor merk je dat het leerproces niet zozeer plaatsvindt in de collegezaal, niet in de simulator, maar op de werkplek zelf. Er wordt iets ontwikkeld bij medewerkers waardoor inzicht wordt verkregen, waarmee het team verder kan. Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam.”


“Door deze aanpak heeft een investering in tijd bij de start van het project een uitwerking in de praktijk op een later moment. Nu zien we initiatieven vanuit de werkvloer ontplooien. Bovendien zijn veranderingen door intrinsieke motivatie blijvend. Bijvoorbeeld de 10.000 voetregel uit de luchtvaart. Onder de 10.000 voet mag er in de cockpit niet over irrelevante zaken worden gepraat. De absolute focus moet liggen op zaken die essentieel zijn voor het veilig uitvoeren van de vlucht en in ons geval dus de operatie. Die regel is door het personeel overgenomen en ingevoerd op de OK. Dat is de kracht van YES Human Factors BV. Focus op medewerkers die willen en op hen die nieuwsgierig zijn. Door hun training is een kritische situatie van een patiënt goed afgelopen. Vervolgens werd er binnen de afdeling over gesproken zonder enige vorm van Shame of Blame. Ook dat is te danken aan YES. Ik ben daarom zelf zeer positief over hoe Han en JP van YES deze training voor ons verzorgen. Open en met humor! Aanrader!”