Nieuwsbrief januari (2020)


Vopak-terminal Vlaardingen

Bij de Vopak-terminal Vlaardingen verzorgt YES Human Factors BV in 2020 meerdere trainingen. De afdeling Operaties heeft inmiddels maintenancetraining gehad op het gebied van CRM. Tevens krijgt het hele managementteam van ons training in onder andere de Boeing 737 Flightsimulator, het meest interactieve onderdeel van ons trainingsprogramma.

Verder is YES Human Factors BV reeds gestart of start bijna met mooie nieuwe opdrachten. Zo beginnen we binnenkort met een ABAN geaccrediteerd Management Development (MD)-programma voor medisch specialisten. Een ander op maat gemaakt MD-project, voor middel- en hoger management, start in het eerste kwartaal van 2020 bij een luchtvaartmaatschappij.

Ook gaan we aan de slag met Crew Resource Management (CRM)-training bij VolkerWessels Telecom BV, een bedrijf dat veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Met de training van YES Human Factors BV willen zij een slag maken wat betreft de menselijke factor in veiligheid.

YES verzorgde inmiddels drie CRM-kennismakingstrainingen in de Flightsimulator voor relaties die belangstelling hebben voor onze trainingen of in de typische YES-aanpak: interactief, reflectief en vanuit een veranderkundig principe. Bij ons geen 'MBA in one day', want wij geloven in intrinsieke motivatie wanneer het gaat om het in gang zetten van veranderingen.

Samen met René van Eerten ontwerpen wij trainingsmodules, waardoor het volgen van specifieke trainingen bij YES Human Factors BV mogelijk wordt. Voorbeelden zijn Threat and Error management, Just Culture, Human Factor in Maintenance en teambuildingstrainingen.

YES Human Factors BV informeert u met deze digitale nieuwsbrief over onze projecten, onze organisatie en waarom wij trots zijn op wat we doen.

 

Fouten maken is net zo natuurlijk als ademhalen. Dat geldt voor de luchtvaart, dat geldt voor de zorgsector, dat geldt voor alle organisaties. Fouten worden in principe niet opzettelijk gemaakt. YES Human Factors BV zorgt dat haar klanten leren van gemaakte fouten.Hoe voorkom je een crisis?

image001

Crisismanagement is natuurlijk interessant, maar minstens zo essentieel is het voorkómen van crisissituaties. Of om situaties niet te laten uitmonden in een incident of accident.

Een van de basisuitgangspunten van YES Human Factors BV om juist te handelen in kritieke of onverwachte situaties, en dus erger te voorkomen, is Gedeeld Situatie Bewustzijn. Wat houdt dit nu precies in? Iedereen selecteert verschillende feiten uit zijn omgeving en kent daar vervolgens een bepaalde waarde aan toe. De manier waarop je selecteert en waarde toekent is onder meer afhankelijk van je opvoeding, geslacht en cultuur, maar ook van wat je de laatste 48 uur hebt meegemaakt. Dit zorgt impliciet voor een mogelijk onjuiste beeldvorming.

Hebben nu twee of meer leden van een team hetzelfde onjuiste beeld - zijn zij het dus eens over iets dat niet klopt - dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. In de eerste plaats omdat gelijkgestemden hun ideeën meestal niet meer ter discussie stellen. In de tweede plaats omdat er nu besluitvorming kan gaan plaatsvinden op basis van verkeerde feiten of een tekort aan feiten.

Hieronder wordt dit weergegeven in de vorm van de niet wenselijke gevarenzone als tegenhanger van de veilige zone. Goede CRM houdt in dat je door middel van effectieve communicatie en goede besluitvorming tot de grootst mogelijke overlap komt van de bestaande werkelijkheden of realiteiten. Alleen zo creëer je de grootst mogelijke veilige zone.

image005Stappen zetten

image003

Stappen zetten bij technische organisaties voor verbetering van de veiligheid.

Een interview met YES-associate René van Eerten

Met René van Eerten als nieuwe associate is YES Human Factors BV nu ook actief op het gebied van Human Factor in Maintenance. René van Eerten heeft ruim twintig jaar ervaring in de procesindustrie, bij chemieproductiebedrijven en tankterminals. Twee jaar geleden startte hij zijn eigen bedrijf, Induzz Solutions BV.

“Omdat ik vanuit mijn interesse en ervaring een brug wil slaan tussen techniek en de menselijke component. Bij onderhoudsorganisaties zijn er strenge targets op het gebied van veiligheid. Qua veiligheid loopt men steeds vaker tegen een ‘glazen plafond’ aan. De volgende stap is het echt bespreekbaar maken van de human factor. Want mensen maken nu eenmaal fouten. In de luchtvaart is het bespreken van gemaakte fouten inmiddels een gegeven, bij technische organisaties moet op dat gebied nog een flinke stap worden gezet. De human factor als next level, dat is ons doel.”

Wat gaat René van Eerten doen binnen YES Human factors BV? “Toen we in gesprek raakten, zag ik de mogelijkheden. Maar ik wilde wel iets toevoegen vanuit mijn eigen werkgebied. Ik heb veel ervaring in de procesindustrie. Vanuit mijn Lean Six Sigma Black Belt-achtergrond ben ik zeer geïnteresseerd in de methodiek van het duurzaam verbeteren van processen en organisaties. We hebben de afgelopen maanden met YES Human Factors BV onze kennis op tafel gelegd, gebundeld en uitgeschreven. Met die modules gaan we aan de slag om ze in te zetten om organisaties nog veiliger te maken.”

 

Management Development (MD) voor medisch specialisten

image001YES Human Factors BV heeft een MD-programma op maat samengesteld voor medisch specialisten.

Tijdens de trainingen in de zorg zien wij dat er veel ambitie is onder het medisch personeel om de kwaliteit van zorg te verhogen. Er is in ziekenhuizen behoefte aan professioneel medisch personeel in het middel- en hoger management. Deze functies worden vaak ingevuld door mensen met een bepaalde ambitie en loyaliteit die zich hiervoor aanmelden. Helaas is een goede (medische) specialistische professional niet altijd een goede manager. Management is een vak apart. Om deze reden hebben wij het plan opgevat om een goede syllabus op maat op te stellen, waarbij we rekening houden met de leerbehoefte van deze professionals, die ligt op het gebied van managementtrainingen.

Met de hulp van Dr. Marieke Kingma (HagaZiekenhuis Den Haag) is dit door YES opgestelde 6-daagse programma geaccrediteerd door ABAN. Onderwerpen die in het programma behandeld worden zijn onder andere workload-management, stakeholders en hun belangen, conflictoplossing en conflicthantering, scenariomanagement, leiderschap in non-normal-situaties, het opstellen van missie/visie/strategie, en macht en politiek.

YES Human Factors BV is er trots op om het MD-programma in het HagaZiekenhuis te mogen uitvoeren. Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat dit van grote toegevoegde waarde is voor de trainees.